Strona główna
Sąd Rejonowy w Szczytnie PDF Drukuj artykuł

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z szybkim rozprzestrzenianiem się 
koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników uprzejmie informujemy,
że od dnia 9 listopada 2020 r. wstrzymujemy funkcjonowanie w zakresie 
bezpośredniej, osobistej obsługi interesantów 

Biura Podawczego

Biura Obsługi Interesanta

Wydziału Ksiąg Wieczystych

I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

 

Korespondencję należy przesyłać za pośrednictwem operatorów pocztowych
albo składać (w kopercie) do urny umieszczonej w przedsionku wejścia
do budynku Sądu Rejonowego w Szczytnie, która będzie opróżniana przez
pracownika Sądu o każdej pełnej godzinie zegarowej.

W przypadku złożenia korespondencji do urny, nie będzie możliwe uzyskanie potwierdzenia
jej nadania.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela:

Biuro Obsługi Interesantów tel.  89 624 71 13 fax: 89-624-71-09,
e-mail: 
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

V Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 89-624-71-35, fax: 89-624-71-05,
e-mail:
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zarządzenie nr A-021-36/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie
z 5 listopada 2020 roku
w sprawie podjęcia działań organizacyjnych związanych
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (kliknij tutaj)

 

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości portalu związanego z Projektem
„Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym (WSOI)”.

Portal znajduje się pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl.

Portal zawiera informacje i aktualności związane z projektem oraz umożliwia pobranie elektronicznej wersji
katalogu usług oraz poszczególnych kart usług podstawowych i uzupełniających dla sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych wraz z załączonymi edytowalnymi wzorami pism i formularzy znajdujących zastosowanie w odniesieni do danej karty usługi.

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 19 lutego 2021r. A-021-5/21 w sprawie wdrożenia standardów obsługi interesanta.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wizytą w Sądzie: 

Zarządzenie z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Szczytnie oraz zasad przyjęć interesantów w budynku Sądu (kliknij tutaj)

 

WAŻNE:

Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust, zgodnie z obowiązującymi
w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała.

 

Zarządzenie nr A-021-18/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy Sądu Rejonowego w Szczytnie, zasad Przyjmowania interesantów w budynku Sądu oraz procedowania na rozprawach i posiedzeniach jawnych (kliknij tutaj)

 

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 tzw. koronawirusa,
w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu informujemy o wstrzymaniu wyznaczania terminów rozpraw
i posiedzeń (z udziałem stron) oraz zdjęciu z wokand spraw w terminie od 4 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.,
poza sprawami pilnymi.
 

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Biuro Obsługi Interesantów (tel. 89 624 71 13) oraz wydziały sądu (kontakt do wydziałów).

Prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać
z innych dostępnych form kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu www.szczytno.sr.gov.pl w zakładce struktura organizacyjna) lub pracownikowi Biura Obsługi Interesantów tel. 89 624 71 13, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana. Z uwagi na powyższą sytuację strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą złożyć wniosek o jej odroczenie, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.

 


Więcej informacji tutaj:

Zarządzenie nr A-021-36/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r. dotyczące ograniczenia wykonywania czynności przez kuratorów sądowych (kliknij tutaj)

 

Zarządzenie nr A-021-9/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych 
związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (kliknij tutaj)

 

Zarządzenie nr A-021-8/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wskazania kategorii spraw pilnych, wymagających rozpoznania w trybie nie cierpiącym zwłoki, podlegających wyłączeniu z zarządzeń o zdjęciu spraw z wokandy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie
(kliknij tutaj)

 

Zarządzenie nr A-021-6/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w  Szczytnie z dnia 12 marca 2020 roku 
w sprawie wdrożenia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników sądu
 i interesantów
w związku
z rozprzestrzenianiemsię na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 
(kliknij tutaj)

 

 

 


ul. Sienkiewicza 8
12-100 Szczytno

Tel. 89-624-71-13

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

NIP 745-10-06-474
REGON 000323625

Lokalizacja Sądu Rejonowego w Szczytnie:

od dworca PKP prosto ulicą Linki, na najbliższym skrzyżowaniu w lewo, dalej wzdłuż ulicy Polskiej,
Odrodzenia i Sienkiewicza - ok. 1 km.

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Szczytnie

 

 

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego w Szczytnie:
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.).

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Szczytnie:
miasto: Szczytno Pasym i Wielbark oraz gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi, Szczytno, Świętajno i Wielbark.
Kontakt z inspektorem ochrony danych: Renata Piotrowaka, e-mail  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr A-021-36/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytniez 5 listopada 2020 roku w sprawie:podjęcia działań organizacyjnych związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie