Strona główna Informacje Wzory i formularze
Wzory i formularze PDF Drukuj artykuł

 
FORMULARZE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

BROSZURY I PUBLIKACJE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

D R U K I   D O T Y C Z Ą C E   S P R A W   Z   Z A K R E S U   P R A W A   P R A C Y

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
(oświadczenie majątkowe do ubiegania się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego)

Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania
(oświadczenie majątkowego do zwolnienia od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym)

Pozew

Pozew o przywrocenie do pracy

Pozew o sprostowanie świadectwa pracy

Pozew o uchylenie kary porządkowej

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy

Pozew o uznananie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne

Pozew o zapłatę wynagrodzenia

Pozew o zapłatę nagrody jubileuszowej

Pozew o zapłatę odprawy pienieżnej

Wniosek o wydanie nagrania na nośniku elektronicznym

Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o odpis prawomocnego wyroku

Wniosek zwrot kosztów podróży

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie