Strona główna Informacje
Ankieta oceny satysfakcji interesanta PDF Drukuj artykuł


Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesanta w tutejszym sądzie, w imieniu kierownictwa sądu zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmie ok. 5 minut. Wyrażone uwagi i opinie pozwolą wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, a tym samym przyczynią się do doskonalenia jakości obsługi interesanta w sądach.


1. Płeć *

2. Wykształcenie *

3. Wiek *

4. Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy sąd ? *

5. Przez którą komórkę organizacyjną był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a: *
Proszę podać nazwę komórki organizacyjnej, jeżeli powyżej zaznaczono „Inna”:

6. W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług tutejszego sądu ? *
Proszę podać rodzaj usług, jeżeli powyżej zaznaczono „inne”:

7. Jaką grupę interesantów Pan/Pani reprezentuje ? *
Proszę podać nazwę grupy, jeżeli powyżej zaznaczono „Inna”:

8. Który sposób kontaktu z sądem jest dla Pana/Pani najdogodniejszy ? *

9. Czy podczas wizyty w sądzie osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała się pomocna w załatwieniu Pana/Pani sprawy ? *

10. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą okazała cierpliwość i poświęciła odpowiednią ilość czasu na załatwienie sprawy ? *

11. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą używała zwrotów przyjaznych wobec Pana/Pani, czy mówiła jasnym i zrozumiałym językiem ? *

12. Czy osoba zajmująca się Pana/Pani obsługą udzieliła jasnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniających wszelkie Pana/Pani wątpliwości, czy wskazała, jakie należy przygotować dokumenty i gdzie należy je złożyć ? *

13. Czy na zakończenie rozmowy pracownik upewnił się, że nie ma Pan/Pani więcej pytań lub czy może jeszcze w czymś pomóc ? *

14. Jak ocenia Pan/Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku sądu ? *

15. Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez tutejszy sąd ? Państwa oczekiwania i propozycje :

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety.

Wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi i sugestie zostaną poddane wnikliwej analizie.
Zabezpieczenie anty spamowe *
Przepisz litery pisane czarną czcionkąPokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie