Strona główna Aktualności Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 11 listopada
Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 11 listopada PDF Drukuj artykuł


Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  A-021- 5 /17
Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Szczytnie
z dnia  27 lutego  2017 roku

 

w sprawie: w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę
                   w Sądzie Rejonowym w Szczytnie

 

Podstawa prawna:

-  art. 22 § 1 pkt. 1b i art. 31a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
     (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062) w zw. z art. 31 § 1 i art.130 § 2 kodeksu pracy

- § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. – Regulamin urzędowania sądów
    powszechnych (Dz. U. z 2015, poz. 2316)

-   Regulamin Pracy Sądu Rejonowego w Szczytnie

§ 1

  1. Ustalamy dzień 10 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Sądu Rejonowego w Szczytnie za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (sobota)
    w dniu 11 listopada 2017 r.
  2. W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Szczytnie w tym dniu będzie zamknięty dla stron.

§ 2

       Informację o treści zarządzenia zamieścić na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Sądu.

§ 3

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                  

D  Y  R  E  K  T  O  R

Sądu Rejonowego w Szczytnie

wz. Barbara Kołodziejska

P R E Z E S

Sądu Rejonowego w Szczytnie

Jan Steraniec  

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

1. Wszyscy pracownicy Sądu Rejonowego w Szczytnie

2. Kierownik OA SR Szczytno - poinformować drogą elektroniczną: Prokuraturę Rejonową w Szczytnie,
    Komendę Powiatową w Szczytnie


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie