Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł
KASA Sądu Rejonowego w Szczytnie

Kasa czynna: poniedziałek-piątek: 7:00 - 14:00

Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
NIE BĘDĄ REALIZOWANE w KASIE SĄDU i należy je realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe
Sądu Rejonowego w Szczytnie prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


Konta Sądu Rejonowego w Szczytnie, na które należy dokonywać wpłat:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

Bank: NBP O/O Olsztyn, konta numer                      

 I Wydział Cywilny 32 1010 0055 3093 0040 4600 0001
 II Wydział Karny 05 1010 0055 3093 0040 4600 0002
 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 75 1010 0055 3093 0040 4600 0003
 V Wydział Ksiąg Wieczystych 21 1010 0055 3093 0040 4600 0005
Oddział Administracyjny 47 1010 0055 3093 0040 4600 0022


Rachunek sum na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony)
Bank: NBP O/O Olsztyn , konto numer

92 1010 1397 0081 4913 9800 0000

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
Bank: BGK O/Olsztyn, konta numer:

26 1130 1017 0021 1002 4590 0004 (waluta - PLN)
96 1130 1017 0021 1002 4590 0005 (waluta - USD)
80 1130 1017 0021 1002 4590 0002 (waluta - EUR)
10 1130 1017 0021 1002 4590 0001 (waluta - CHF)
53 1130 1017 0021 1002 4590 0003 (waluta - GBP)

Wydatki budżetowe
Bank: NBP O/O Olsztyn, konto numer

08 1010 1397 0081 4922 3000 0000

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Bank: NBP O/O Olsztyn, konto numer

41 1010 1397 0081 4918 9110 1000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
Bank: BGK O/Olsztyn, konto numer

65 1130 1189 0025 0135 4620 0001


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie