Strona główna
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł

 

Portal Informacyjny jset serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu
do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym
biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”,
który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Następnie należy udać się do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Szczytnie, gdzie nastąpi weryfikacja danych,
poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika
również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
 
Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

 

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Szczytnie szczegółowo określa
Zarządzenie PSA w Białymstoku z 23.06.2021 r. nr 022/88/21/A - REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDÓW
POWSZECHNYCH Z OBSZARU APELACJI BIAŁOSTOCKIEJ (więcej).

Zarządzenie nr A-021-17/21 Prezesa Sądu Rejonowego w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udostępniania danych 
za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej, określenia typów spraw wraz 
ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji 
w Portalu Informacyjnym.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie