Strona główna
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł


Portal Informacyjny jset serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie
spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach
rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”,
który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl

Następnie należy udać się do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Szczytnie, gdzie nastąpi weryfikacja danych,
poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika
również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.
 
Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Szczytnie szczegółowo określa
Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie