Sprawozdania finansowe Drukuj artykuł

 

2018

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dziń 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2018 r.

 

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie